Skip to main content

Čo sa stane, ak sa cyklus nabíjania preruší - ak napríklad prestane prúdiť prúd? (SXAE00025/SXAE00026)

Čo sa stane, ak sa cyklus nabíjania preruší - ak napríklad prestane prúdiť prúd? (SXAE00025/SXAE00026)